Thiel Farm Pond, Ohio - Fishing Reports


Date Location Statistics Note
2015
May 25th rating Thiel Farm Pond, OH   24 fish 2.0 hrs 12.0 fish/hr
Apr 26th rating Thiel Farm Pond, OH   18 fish 1.2 hrs 15.4 fish/hr
Apr 4th rating Thiel Farm Pond, OH   1 fish 1.3 hrs 0.8 fish/hr
Mar 19th rating Thiel Farm Pond, OH   1 fish 1.5 hrs 0.7 fish/hr